Edwin Wytrążek


Edwin chętnie dzielił sie swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Udostępnił nam swoje historyczne zdjęcia, które można podziwiać w moto-archiwum.