Imprezy

Imprezy 2005

17 kwietnia

Poświęcenie pojazdów i rozpoczęcie sezonu.

22-24 kwietnia

II Rajd Weteranów Szos po Ziemi Mogileńskiej.

29 maja

Festyn w Bysławiu.