Kontakt

Adres kontaktowy:

Tucholskie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Dragon

Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

email: zabytkowe@tuchola.pl

Redakcja strony WWW

Informacje, zdjęcia i propozycje prosimy wysyłać na podane adresy:

Ryszard Felski ryszard.felski@gmail.com
Przemysław Zaborowski biuro@grafikom.pl