Walne zebranie członków.

Dzisiaj odbyło się walne zebranie członków naszego stowarzyszenia. Przyjęliśmy sprawozdanie skarbnika za miniony rok i udzieliliśmy absolutorim zarządowi za pracę w 2023r. Zgodnie ze statutem musieliśmy przeprowadzić tez wybory władz. Na kolejną, 4-letnią kadencję, jednogłośnie powołano dotychczasowy zarząd: Piotr Zawiszewski, Jakub Kupś, Ireneusz Stacherski, Jarosław Stybaniewicz, Przemysław Zaborowski. 
Małe zmiany zaszły w komisji rewizyjnej: przwodniczącym został Zbigniew Baranowski, a członkami Wiesław Szołtun i Szymon Bukała. 
Podczas zebrania przyjęliśmy też w nasze szeregi dwóch, dobrze rokujących, nowych członków.
Formalności zostały dopełnione i nie pozostaje nam juz nic innego jak brać się do pracy przy organizacji naszych lipcowych imprez, na które serdecznie Was zapraszamy!