Spontaniczna Majówka w Muzeum PRL

Mamy już możliwość spotkań w niewielkich grupach i pierwsze takie zaproponowało Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL. Spontaniczna Majowka W MUZEUM PRL przyciągnęła okolicznych miłośników klasycznej motoryzacji.