Walne Zebranie Członków Retro-Traktor w Golubiu

W tegoocznym zebraniu sprawozdawczym 10-letniego już Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych "Retro-Traktor" uczesticzyli też nasi "traktorzyści". Na spotkaniu w restauracji golubskiego zamku przyjęto sprawozdania za rok ubiegły i ustalono plan pracy na rok 2017. Otrzymaliśmy też zaproszenie na tegoroczny zlot.