X Piknik Historyczny w Kęsowie

Coroczna impreza odbyła się już po raz dziesiąty i jak zwykle w pełnym słońcu. Rozpoczęła się mszą polową przy schonie Lisia Góra, po której grupy rekonstrukcyjne zainscenizowały potyczkę z czasów II wojny. Wykonania i pirotechniki nie powstydziłyby się imprezy o znacznie większej renomie i budżecie. Druga część pikniku odbywała się już w kęsowskim parku, gdzie nasze stowarzenie zorganizowało wystawę zabytkowych pojazdów. Zniecierpliwieni czekamy na przyszłoroczny XI Piknik.