Poligon Heidekraut - Wierzchucin

 

23 sierpnia 2014r w Wierzchucinie odby≥a siÍ inscenizacja historyczna z okazji 70-lecia doúwiadczalnego poligonu rakietowego ĄHeidekrautĒ. 
Podczas wojny by≥o to úciúle tajne miejsce, na ktůrym od czerwca 1944 do stycznia 1945 roku Niemcy przeprowadzali průby z rakietami V-2. 
Wystrzelono ich stĻd prawie 300 co pokazuje wagÍ tego miejsca. 
Podczas imprezy wystĻpili prelegenci - znawcy tematu, ktůrzy podzielĻ siÍ z publicznoúciĻ swojĻ wiedzĻ na temat tego miejsca.
Nie zabrak≥o tez Dragonůw ze swoimi pojazdami, ktůre wzbudza≥y spore zainteresowanie.
Obecni: Marian Belt, Stanis≥aw B≥aŅejewski, Roman Minder i Przemys≥aw Zaborowski z synem. 

W Wierzchucinie odbyła się inscenizacja historyczna z okazji 70-lecia doświadczalnego poligonu rakietowego Heidekraut (Wrzos). Podczas wojny było to ściśle tajne miejsce, na którym od czerwca 1944 do stycznia 1945 roku Niemcy przeprowadzali próby z rakietami V-2. Wystrzelono ich z tego miejsca prawie 300, co wskazuje wagę tego poligonu. 

Podczas imprezy wystąpili prelegenci - znawcy tematu, którzy podzielili się z publicznością swoją wiedzą na temat tego miejsca.

 

Nie zabrakło też Dragonów ze swoimi pojazdami, które wzbudziły spore zainteresowanie.

Obecni: Marian Belt, Stanisław Błażejewski, Roman Minder i Przemysław Zaborowski z synem.