II Chojnicki Zlot Pojazdów Zabytkowych

 

II chojnicki Zlot Pojazdow Zabytkowych 20 wrzeúnia 2014r.
Impreza odby≥a siÍ na p≥ycie chojnickiego rynku, s≥oneczna pogodna
przyciÍgnÍ≥a t≥umy zwiedzajĻcych. W wystawie uczestniczy≥o ponad 70 pojazdůw,
ktůre na koniec moŅna by≥o zabaczyś w paradzie ulicami chojnic.
 
Mocna reprezentacja z Tucholi:)
Obecni:
I. Stacherski - chyba wspů≥organizator,
E. Cendrowski,
S. Czarnowski,
R. Fryca,
D. Sala z kierowcĻ (Syrena 103), 
J. Kupú,
K. Osowski,
P. zaborowski z synem,
M. Zaremba,
P. Zawiszewski,
M. Zielke z rodzinĻ,
Impreza odbyła się na płycie chojnickiego rynku. Słoneczna pogodna

Impreza odbyła się na płycie chojnickiego rynku. Piękna pogoda
przyciągnęła tłumy zwiedzających. W wystawie uczestniczyło
ponad 70 pojazdów, które na koniec można było zabaczyć w paradzie ulicami Chojnic.

Mocna reprezentacja z Tucholi to:

E. Cendrowski,

S. Czarnowski,

R. Fryca,

J. Kupś,

K. Osowski,

D. Sala, 
I. Stacherski
,
P. Zaborowski z synem,

M. Zaremba,

P. Zawiszewski,

M. Zielke z rodziną.