Historyczny Pochód Borowiaków

Historyczny Pochód Borowiaków odbył się po raz trzeci i TSPZ Dragon uczestniczyło po raz trzeci.