Automobilista poleca

Automobilista poleca. W rubryce relacje ze zlotów i rajdów redaktor naczelny Pan Jerzy Kossowski opisuje naszą Jubileuszową 10 Wystawę Pojazdów Zabytkowych. Ocena tucholskiej imprezy jest życzliwa, co cieszy, gdyż jest to ocena fachowca, który przez dwa dni wnikliwie obserwował uczestników i organizatorów. Z kolei w artykule wstępnym poświęconym wnioskom z obecnego sezonu zlotowo-rajdowego jest o naszej imprezie na tle imprez krajowych. Z wymienionych artykułów możemy wyciągnąć wnioski do dalszej działalności naszego stowarzyszenia.