Wigilia

Siarczysty mróz (-22°C) nie zniechęcił członków Stowarzyszenia i ich rodzin do przyjazdu do Fojutowa i udziału w tegorocznej Wigilii. Kapelan ks. Wiesław Herold rozpoczął modlitwą i zaintonował kolędy, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Prezes Zbigniew Brzuchalski krótko, ale uroczyście i refleksyjnie podsumował mijający rok i złożył obecnym życzenia.